Zarezerwuj szkolenie

Praktycy Brainspotting

Informacja odnośnie ujawnienia listy praktyków:

Brainspotting Polska prezentuje listę, która może być pomocna w znalezieniu praktyka przeszkolonego w zakresie terapii Brainspotting. Wszystkie osoby wymienione w katalogu są niezależnymi praktykami, ukończyły co najmniej Fazę 1, pracują z klientami w modelu Brainspotting i zgłosiły się do nas z prośbą o dodanie do listy.

Organizacja Brainspotting Polska nie oferuje terapii, nie popiera, nie gwarantuje poświadczeń pracy czy umiejętności żadnego z wymienionych praktyków, ani nie daje gwarancji wyników, czy efektów leczenia.

Ukończenie szkoleń w ramach edukacji w modelu Brainspotting nie jest wystarczającą gwarancją kompetencji praktyka Brainspotting. Osoby korzystające z katalogu powinny samodzielnie zweryfikować kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie danego praktyka.

Zgadzam się, zabierz mnie do katalogu

Brainspotting Faza 1 Poznań
26-28 lipca 2024
BSP z dziećmi i młodzieżą
25-28 września
Brainspotting Faza 1
4-6 października
Zaawansowany BSP z dziećmi
14 października
Brainspotting Faza 2
15-17 listopada