Zarezerwuj szkolenie

Polityka prywatności strony internetowej brainspotting.pl

 

Postanowienia ogólne:
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej
brainspotting.pl jest BSP Polska Sp. z o.o., z siedzibą 71-125 SZCZECIN, UL. STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA 58 /4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0001034384 w Sądzie Rejonowym dla miasta SZCZECIN Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8522693986, REGON 525220301.

​Komunikacja przez e- mail:
● Wszystkie wiadomości e-mail wysyłane do Ciebie przez Brainspotting Polska będą wyraźnie identyfikować Brainspotting Polska jako nadawcę  (info@brainspotting.pl)
● Wszystkie wiadomości e-mail wysyłane do Ciebie przez Brainspotting Polska będą zawierać opcję rezygnacji z subskrypcji.
● Brainspotting Polska nie będzie wykorzystywać innych organizacji lub osób do wysyłania wiadomości e-mail w swoim imieniu.

Szkolenia, demonstracje i ćwiczenia
Zgodnie z zasadą poufności wszystkie dane osobowe i prywatne muszą pozostać poufne. Wszelka wymiana informacji i komunikacja nie powinny identyfikować osób, które brały udział w demonstracjach lub ćwiczeniach i nie powinny być komunikowane poza grupą. Informacje umożliwiające identyfikację osoby to np. imię i nazwisko, adres, konkretne i możliwe do zidentyfikowania objawy, określone relacje osobiste, data urodzenia itp.

Brainspotting Polska wysoko ceni poufność wszystkich klientów i uczestników szkoleń, oraz ich prawo do prywatności.

Jak kolekcjonujemy informacje i jak je używamy
Odwiedzając stronę Brainspotting Polska Twoje dane nie są nam ujawnione. Jednakże, kiedy kontaktujesz się z nami (online, osobiście, telefonicznie) z jakimś zapytaniem, lub w celu zamówienia lub rozpoczęcia korzystania z naszych usług, może być konieczne podanie danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres kontaktowy czy dane karty kredytowej. Brainspotting Polska będzie gromadzić i wykorzystywać te informacje wyłącznie do celów, dla których były przeznaczone.  Nigdy nie będziemy gromadzić poufnych informacji o Tobie bez Twojej wyraźnej zgody i nie przekażemy żadnych Twoich danych osobowych stronom trzecim, chyba że będzie to konieczne w celu dostarczenia usługi, którą jesteś zainteresowana/y.

Jak chronimy Twoje dane
Niestety, żadna transmisja danych przez internet nie może w 100% gwarantować zachowania poufności i bezpieczeństwa. Mimo dokładania wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zapewnić, ani też zagwarantować bezpieczeństwa transmisji informacji, które nam przekazujesz. Informacje te przesyłane są na Twoje własne ryzyko.

Dokładamy wszelkich starań, aby przechowywać wszystkie dane osobowe w bezpieczny sposób, zgodnie z naszymi wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie ma Rozporządzenie UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz przepisy prawa polskiego.

Zgodnie z dyrektywą RODO Unii Europejskiej masz pewne prawa w odniesieniu do posiadanych przez nas informacji. Masz prawo otrzymać kopię swoich danych, możesz żądać ich poprawienia lub zlecić nam ich usunięcie. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych i prywatności online w ramach RODO, odwiedź: