Zarezerwuj szkolenie

Co to jest Brainspotting?

Brainspotting został odkryty w 2003 roku przez nowojorskiego innowatora EMDR, autora „Natural Flow EMDR” - dr. Davida Granda. Obecnie ok. 16 000 terapeutów zostało przeszkolonych w terapii Brainspotting w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji, Afryce i Australii.

Nowa metoda leczenia traumy

W ostatnich latach rozwój neuronauki przyczynił się do lepszego zrozumienia wpływu traumy na funkcjonowanie układu nerwowego i mózgu, a także pozwolił zidentyfikować skuteczne sposoby jej leczenia. Aby doświadczenie traumy mogło zostać w pełni przepracowane i zintegrowane, w procesie leczenia będziemy musieli zaangażować ciało i zastosować metody stymulujące procesy podkorowe w mózgu, które bezpośrednio odpowiedzialne są za automatyczne reakcje w ciele i symptomy traumy.

Brainspotting jest niezwykle precyzyjnym neurobiologicznym narzędziem, dzięki któremu możemy zlokalizować, przetworzyć i uwolnić pamięć przykrych doświadczeń, które często pozostają poza zasięgiem świadomości.

Co to jest i jak działa Brainspotting
z Monika Gos
video
Terapia Brainspotting
odkryta i opracowana przez
Dr Davida Granda
video
What is a Brainspot?
Co to jest Brainspot?
video
Brainspotting i EMDR
z Monika Gos
Video

Jak działa Brainspotting

Brainspotting jest terapią, która wykorzystuje odpowiednią pozycję oczu, świadomość somatyczną, skupioną uważność i dostrojenie terapeuty, aby przetworzyć i uwolnić pamięć traumy oraz związane z nią symptomy.

Dzięki wykorzystaniu naturalnych zdolności mózgu do samoskanowania, samoreorganizacji i samoleczenia, w procesie Brainspotting zostaje przywrócony stan psycho-fizjologicznej równowagi.

Kiedy brainspot jest aktywowany, głęboki mózg wydaje się sygnalizować, że odnaleźliśmy sieć neuronalną związaną z nieprzetworzoną traumą.

Wielokrotnie, pierwotnie związany z aktywacją i przykrym doświadczeniem brainspot, staje się swego rodzaju zasobem oraz źrodłem psychologicznej elastyczności i rezyliencji.

W Brainspotting relacja terapeutyczna jest fundamentalna. Empatyczna i dostrojona obecność terapeuty ma działanie uzdrawiające i stworzy „kontenerującą ramę” podczas przetwarzania.

Dla kogo?

Organizm pracuje nieprzerwanie, aby utrzymać homeostazę systemu. Doświadczenie traumy osłabia elastyczność układu nerwowego i zdolność organizmu do samoregulacji. Dzięki skoncentrowanej i bezpośredniej pracy na aktywnym układzie nerwowym klienta i jego fizjologii, Brainspotting umożliwia precyzyjne i pełne przetworzenie urazu, przywracając systemowi utraconą homeostazę.

W wyniku tego procesu, klienci często doświadczają zarówno szybkiej ulgi, jak i głębokiego wglądu.

Brainspotting jest wykorzystywany w pracy nad rozwojem osobistym i w pracy nad rozwiązaniem wewnętrznych ograniczeń, będących barierą do osiągnięcia sukcesu, realizacji celów czy samospełnienia. Znajduje zastosowanie w zwiększaniu potencjału, kreatywności i wydajności artystów, sportowców, ludzi biznesu oraz mówców publicznych.

Brainspotting dla klienta i terapeuty
z Monika Gos
video
Who does Brainspotting work with?
video