Zarezerwuj szkolenie

Szkolenia
Dzięki swojej lekkości i elastyczności zawdzięczającej brakowi reguł i protokołów, Brainspotting może być łatwo zintegrowany i łączony z innymi metodami terapeutycznymi stając się ich użytecznym uzupełnieniem. Dodatkowo Brainspotting uwalnia terapeutę od ograniczeń oraz nierzadko uciążliwej odpowiedzialności za wybór kierunku procesu terapii.

As A Therapist,

Why Train In

Brainspotting?

Do udziału w szkoleniu Brainspotting zapraszamy
psychologów, psychoterapeutów, lekarzy psychiatrów
oraz specjalistów terapii uzależnień, etc.

 

Szkolenie w Brainspotting
W trakcie szkolenia, oraz po jego ukoczeńczeniu, praktycy Brainspotting będą używali technik Brainspotting w ramach dotychczasowego zakresu praktyki, doświadczenia i ekpsertyzy.

 

Szkolenie Brainspotting nie jest szkoleniem w zakresie terapii traumy, ani nie jest szkoleniem w podstawach psychoterapii. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest posiadanie aktualnego członkostwa i rejestracji w profesjonalnym organie rejestrującym.
Brainspotting Faza 1
10-12 czerwca 2022
Brainspotting Faza 2
30 września - 02 października 2022
To dla mnie ogromny zaszczyt, wyróżnienie i radość być trenerem BSP w Polsce. Daje mi to możliwość dzielenia się Brainspotting z innymi oraz spotkania na swojej drodze terapeutów, którzy pragną rozwijać swoją skuteczność, i dzięki Brainspotting, wniosą potencjał głębokiego zdrowienia i transformacji w życie ich klientów.
Poznaj Trenera,
Monika Gos

Jestem dyplomowanym psychologiem klinicznym, superwizorem i trenerem Brainspotting. Szkoliłam się i pracowałam w wielu krajach Europy i w USA. Prowadzę konsultacje i szkolenia dla instytucji zdrowia publicznego oraz organizacji charytatywnych w Wielkiej Brytanii. Zajmuję się także tworzeniem i rozwijaniem programów leczenia. Jestem między innymi współautorem  programu leczenia w zakresie zapobiegania samobójstwom, stworzonego dla jednej z największych organizacji charytatywnych w Wielkiej Brytanii.

Szkoliłam się u dr Davida Granda, twórcy Brainspotting, i po wielu latach zaawansowanych szkoleń, zostałam mianowana międzynarodowym trenerem Brainspotting. Wprowadziłam tę metodę do Polski i na Węgry. Jestem także trenerem „Focusingu” i terapeutą EMDR. Prowadzę prywatną praktykę w centrum Londynu, gdzie pracuję z osobami dorosłymi i parami.

Zanim uzyskałam kwalifikacje psychologa, byłam zawodową skrzypaczką, stąd moje szczególne zainteresowanie kreatywnością i ekspansją w wykonawstwie artystycznym i sportowym, ale również wszelkimi formami auto-ekspresji.

 Pasja i zainteresowanie doświadczeniowymi terapiami relacyjnymi i  somatycznymi zaprowadziły mnie do odkrycia Brainspotting – modalności, która obejmuje wszystkie powyższe aspekty, które są niezbędne do osiągnięcia trwałej, neuroplastycznej zmiany.

Faza 1 Brainspotting - Przegląd

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z fenomenologicznym podejściem leżącym u podstaw modelu Brainspotting, jak również poznają strategie identyfikacji i przepracowania brainspot.

Podczas wykładów, pokazów na żywo oraz ćwiczeń w małych grupach, uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w następujących obszarach:

 • Zrozumienie teorii i fenomenologii Brainspotting
 • Poznanie i zastosowanie różnych technik identyfikacji “brainspot” tj. „Okno Wewnętrzne” i „Okno Zewnętrzne” oraz “Gazespotting”
 • Zastosowanie Modelu Zasobów
 • Zastosowanie Brainspotting w terapii traumy, w tym kompleksowej traumy i dysocjacji, w zaburzeniach somatycznych Część praktyczna skladać się będzie z:
 • Demonstracji na żywo różnych metod identyfikacji brainspot
 • Ćwiczeń w małych grupach, gdzie uczestnicy będą na zmianę przyjmować rolę zarówno klienta jak i terapeuty
Faza 2 Brainspotting - Przegląd

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy oraz umiejętności BSP nabytych w trakcie szkolenia Fazy 1, jak również poszerzenie o nowe, bardziej wyrafinowane metody pracy z kompleksową traumą.

Szkolenie Fazy Brainspotting 2 rozpocznie się od przeglądu Okna Wewnętrznego i Okna Zewnętrznego. Omówione będą sposoby wyrafinowania procesu Brainspotting poprzez zastosowanie pracy z zasobami i miareczkowanie (zwiększanie lub zmniejszanie) aktywacji.

Studenci zapoznają się z kilkoma ważnymi trójwymiarowymi koncepcjami Brainspotting, tj. „Oś Z” Brainspotting (blisko – daleko), oraz Terapią Konwergencji, na „Osi Z”, w celu aktywacji nerwu błędnego przez odruch oczno-sercowy (ocularcardiac reflex).

Zaprezentowane zostaną zaawansowane techniki, w tym „Rolling Brainspotting” z powolnym śledzeniem oczu, zatrzymującym się na krótko na każdym brainspot na Osi X.

Techniki nauczania będą składać się z wykładów (Powerpoint), dyskusji z pytaniami i odpowiedziami, demonstracjami i ćwiczeniami w parach.

Cele seminarium:

Podczas wykładów, pokazów na żywo i ćwiczeń w małych grupach uczestnicy nauczą się:

 • Zdefiniować części składowe Brainspotting
 • Zdefiniować komponenty diagnostyczne i leczenie w Brainspotting
 • Zademonstrować trójwymiarową Oś Z i Terapię Konwergencyjną
 • Zademonstrować One Eye Brainspotting
 • Zdefiniować i zademonstrować Rolling Brainspotting oraz Zaawansowany Model Zasobów
Proces certyfikacji - kryteria
 • Ukończenie Fazy 1 i Fazy 2 Brainspotting
 • Udokumentowanie 50 godzin sesji Brainspotting
 • Odbycie minimum 6 indywidualnych superwizji z akredytowanym superwizorem, konsultantem lub trenerem
 • Koszt certyfikacji $150–płatne do Brainspotting Trainings, Inc
 • Certyfikat będzie uznany przez Brainspotting Trainings, Inc
 • Co 2 lata odnowa akredytacji, która wymaga udokumentowania 100 godzin sesji Brainspotting
Więcej informacji