Zarezerwuj szkolenie

Formularz zgłoszeniowy  Wybierz kurs

  Wypełniając ten formularz rezerwacji rozumiem, że szkolenie w terapii Brainspotting jest szkoleniem zawodowym, a nie osobistym kursem terapii.

  Jeśli w trakcie szkolenia pojawią się jakiekolwiek problemy wymagające dalszego wsparcia, rozumiem, że nie jest to obowiązkiem organizacji szkoleniowej ani trenera, którzy to nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności.

  UWAGA:

  Pełen udział w szkoleniu jest podstawą otrzymania certyfikatu jego ukończenia. Jeżeli z jakiś powodów uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w jednej z części praktycznych, będzie możliwe odrobienie po szkoleniu z asystentem. Będzie to możliwe za dodatkową opłatą dla asystenta. Warunkiem jest nieuczestniczenie tylko w jednym ćwiczeniu. Jeśli uczestnik nie skorzysta z wyznaczonego terminu, BSP Polska ma prawo odmówić kolejnego przeniesienia terminu uczestictwa. Zwrot 50% nie obowiązuje przy przeniesieniu uczestnictwa.

  Zasady anulowania rezerwacji
  Jeśli powiadomienie o rezygnacji zostanie przekazane dwa miesiące kalendarzowe, lub dłużej, przed rozpoczęciem szkolenia, osoba będzie uprawniona do 50% zwrotu pełnej wpłaconej kwoty. Nie oferujemy zwrotów kosztów za odwołanie w terminie krótszym niż dwa miesiące od daty szkolenia. Uczestnictwo w szkoleniu może zostać jednokrotnie przeniesione. Jeśli uczestnik nie wykorzysta tego szkolenia, BSP Polska ma prawo odmówić kolejnego przeniesienia. Zwrot 50% nie obowiązuje przy przeniesieniu szkolenia.

  Szkolenie w zakresie Terapii Brainspotting nie uprawnia stażysty do praktyki poza zdobytymi wcześniej kwalifikacjami zawodowymi i akredytacją. Oferowane szkolenie Brainspotting jest treningiem w modalności psychoterapii, ale nie jest kursem o traumie i jej leczeniu.

  Dane do płatności zostaną przesłane w wiadomości automatycznej po wypełnieniu formularza.