Zarezerwuj szkolenie

Formularz zgłoszeniowy  Szkolenia Fazy 1 i 2 BSP prowadzone przez polską trenerkę Monikę Gos są oryginalnymi kursami opracowanymi przez dr Davida Granda. Celem szkoleń jest wyposażenie klinicystów zajmujących się zdrowiem psychicznym w techniki Brainspotting do pracy z klientami w ramach ich profesjonalnego doświadczenia, ekspertyzy i praktyki.

  Rezerwując to szkolenie potwierdzam, że jestem wykwalifikowanym klinicystą i przestrzegam kodeksu etycznego stowarzyszenia, w którym jestem zarejestrowana(y) (np. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, itp).

  Wypełniając ten formularz rezerwacji rozumiem, że szkolenie w terapii Brainspotting jest szkoleniem zawodowym, a nie osobistym kursem terapii. Szkolenia organizowane przez Brainspotting Polska nie są przestrzenią na głęboką terapię osobistą, ani też na obszerną debatę akademicką.

  Szkolenie w Brainspotting jest szkoleniem doświadczeniowym, podczas którego w części praktycznej kursanci będą pracować na swoich prawdziwych tematach. Udział w ćwiczeniach szkoleniowych pomoże docenić wyjątkową moc i skuteczność Brainspotting zarówno w roli klienta, jak i terapeuty.

  Nieuchronnie, pracując na poziomie podkorowym, ujawnią się stare problemy, które wymagają przepracowania. Ponieważ Brainspotting może otworzyć dostęp do pamięci traumy, wierzymy, że uczestnik zadba o własne bezpieczeństwo wykorzystujac umiejętności samokojenia i regulacji, odsłoniając się w stopniu, który jest dla uczestnika właściwy i komfortowy. Wierzymy, że uczestnicy pracują pod superwizją i mają dostęp do wsparcia terapeutycznego, z którego mogą skorzystać po szkoleniu w celu zaadresowania osobistych trudności, które mogą otworzyć się podczas części praktycznej szkolenia. Prosimy o poinformowanie Brainspotting Polska o sytuacji, o ktorej trenerka powinna wiedzieć przed szkoleniem, lub też kiedy jakiekolwiek kwestie osobiste poruszone podczas kursu staną się trudnością.

  Jeśli w trakcie szkolenia pojawi się potrzeba wymagająca dalszego wsparcia rozumiem, że nie jest to obowiązkiem organizacji szkoleniowej ani trenera, którzy to nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności.

  Szkolenie w zakresie Terapii Brainspotting nie uprawnia stażysty do praktyki poza zdobytymi wcześniej kwalifikacjami zawodowymi. Oferowane szkolenie Brainspotting jest treningiem w modalności psychoterapii, nie jest szkoleniem w podstawach leczenia traumy, ani też nie jest kursem w podstawach psychoterapii.

  Bezpieczeństwo

  Bezpieczeństwo jest podstawowym i niezbędnym warunkiem optymalnego uczenia się. Obowiązkiem trenerki i asystentów jest ustanowienie i utrzymanie poczucia bezpieczeństwa w grupie tak, aby każdy uczestnik kursu czuł się bezpieczny i szanowany. Wierzymy, że uczestnicy posiadają wysoki poziom kompetencji interpersonalnych, dobre umiejętności komunikacyjne, oraz umiejętności samoregulacji, aby zadbać o własne potrzeby podczas uczestnictwa w kursie.

  Jakakolwiek forma naruszenia bezpieczeństwa, znęcanie się, dyskryminacja lub brak szacunku z jakiegokolwiek powodu wobec kogokolwiek ze strony uczestnika szkolenia jest niedopuszczalne i nie będzie tolerowane. W związku z tym, jeżeli uczestnik nie będzie w stanie odpowiednio regulować siebie lub spowoduje nadmierne rozproszenie uwagi, będzie lekceważący wobec trenerki, zespołu lub dowolnego uczestnika, lub uniemożliwi trenerce prowadzenie kursu z powodu swojego zachowania, Brainspotting Polska zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania temu uczestnikowi prawa do udziału w pozostałej części szkolenia i zostanie poproszony o natychmiastowe opuszczenie szkolenia.

  Zasady poufności

  Przypominamy o przestrzeganiu zasady poufności. Prosimy o nieudostępnianie ujawnionych podczas szkolenia informacji o charakterze prywatnym osobom nie będących częścią grupy szkoleniowej. Podczas podsumowania w części praktycznej prosimy o ograniczenie pytań i komentarzy tylko do własnego procesu jako klienta i terapeuty, oraz o nieujawnianie treści związanych z procesem innych osób.

  UWAGA:

  Tylko pełen udział w szkoleniu jest podstawą otrzymania certyfikatu jego ukończenia. Jeżeli z jakiś powodów uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w jednej z części praktycznych, będzie możliwe odrobienie po szkoleniu z asystentem za dodatkową opłatą. Zaaranżowanie takiej sesji musi być zorganizowane przez uczestnika z wybranym asystentem. Możliwe jest nieuczestniczenie tylko w jednym ćwiczeniu.

  Zasady anulowania rezerwacji

  Rozumiemy, że zdarzają się sytuacje, kiedy musisz zrezygnować lub przełożyć szkolenie. W takim przypadku otrzymasz pełny zwrot wpłaconej kwoty, minus 300 zł opłaty administracyjnej, jeśli powiadomienie o rezygnacji zostanie przekazane co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie oferujemy Tobie kupon, ważny przez 1 rok, uprawniający do uczestnictwa w innym szkoleniu.

  Dane do płatności

  BSP Polska Sp. z o.o.

  ING Bank Śląski

  Rachunek PLN

  Nr rachunku: 93 1050 1559 1000 0090 8226 7270

  IBAN: PL 93 1050 1559 1000 0090 8226 7270

  BIC (SWIFT): INGBPLPW

  Poprzez zatwierdzenie formularza, zgadzasz się na powyższe warunki.